शब्द

शब्द म्हणजे सोन्याची खाण
शब्द म्हणजे जहरीला बाण

शब्द म्हणजे मोत्यांची लड
शब्द म्हणजे पापणीची फडफड

शब्द म्हणजे प्रेमाचा पान्हा
शब्द म्हणजे निजलेला तान्हा

शब्द म्हणजे प्रणयाचा रंग
शब्द म्हणजे प्रियेचा संग

शब्द म्हणजे भावनेचा सूर
शब्द आणे जवळ, शब्द नेई दूर

शब्द म्हणजे तांडवाचा ताल
शब्द म्हणजे लंगडीची चाल

शब्द म्हणजे पणतीची वात
शब्द म्हणजे खंजिराची पात

शब्द नको विखरू इकडे अन् तिकडे
नको करू शब्दांनी काळजाचे तुकडे

टिंब

करियर म्हणजे आयुष्य नव्हे
प्रोफेशन म्हणजे आयडेंटिटी नव्हे
तत्वे म्हणजे मूल्ये नव्हेत
विचार म्हणजे चिंतन नव्हे

हास्य म्हणजे आनंद नव्हे
अश्रू म्हणजे दुःख नव्हे 
दया म्हणजे माया नव्हे 
शोक म्हणजे सहानुभूती नव्हे 

ओळख म्हणजे मैत्री नव्हे 
बांधिलकी म्हणजे कारावास नव्हे
छंद म्हणजे पॅशन नव्हे 
लग्न म्हणजे प्रेम नव्हे 

वखवख म्हणजे आसुसणे नव्हे
ध्यास म्हणजे रोमान्स नव्हे
पापशमन म्हणजे भक्ती नव्हे
दांडगाई म्हणजे शक्ती नव्हे 

अनुस्वार म्हणजे टिंब नव्हे 
टिंब म्हणजे पूर्णविराम नव्हे