विलीन

वाटे आज काही । लिहावे सतर्क
पिळूनिया अर्क । वास्तवाचा

उपमा उत्प्रेक्षा । शाब्दिक गजरे
दिसती साजरे । पानावरी

शब्दपूजेमध्ये । नाही काही अर्थ
खटाटोप व्यर्थ । कशापायी

सभोवती सारे । कृत्रिम हे जग
धरूनिया तग । राहवेना

जगी राजनीती । निष्ठुर निर्दय
मना नाटे भय । अनामिक

सखे नि सोबती । थोरले धाकटे
चालती एकटे । सैरभैर

डोळस आंधळे । खजिना शोधती
असूनिया हाती । सर्व काही

भौतिकाचे वेड । लागले या सर्वां
कोणाचीच पर्वा । कोणा नाही

गुरू आणि स्वामी । अध्यात्म गजर
ठेवूनी नजर । खिशावरी

जगी जे चालले । पाहतो तटस्थ
बसोनिया स्वस्थ । निराकार

काहीच वाटेना । दु:ख किंवा हर्ष
दोहींचाही स्पर्श । नाही मना

दोन्ही एक झाले । जीवन मरण
गेलो मी शरण । माझा मला

कां इथे रहावे । होऊनिया दीन
व्हावे बा विलीन । अनंतात