आधी आणि नंतर

लग्नाआधी तिने त्याचं हृदय पळवून नेलं
लग्नानंतर ती म्हणे “मेलं लग्न का केलं?”

लग्नाआधी तो तिचा ‘हीरो नंबर वन’
लग्नानंतर तो झाला ‘आॅब्जेक्ट आॅफ फन’

लग्नाआधी टापटीप तिची त्याला भावे
लग्नानंतर ठेवू लागली ती त्याला नावे

लग्नाआधी तिच्याविना जागवली रात
लग्नानंतर ती घोरते, त्याचे कानावर हात

लग्नाआधी प्राजक्ताचा रोज सडा पडे
लग्नानंतर ढालीला रोज तलवार भिडे

लग्नाआधी ती हसल्यावर फुले सांडायची
लग्नानंतर ती हसली की दोघे भांडायची

लग्नाआधी लोक म्हणत “लक्ष्मीनारायण जोडा”
लग्नानंतर “खूप झालं - ह्यांचं लग्न मोडा!”

तळिरामाची गाथा

(तुकोबांची साष्टांग क्षमा मागून)
 
बसे एकला मी । कसे मन मारू
प्राशतो ही दारू । प्रातःकाळी

घरात बसोनी । लागलीसे प्यास
उचलतो ग्लास । आवडीने

घरात बसोनी । जाहला उद्वेग
पेगावरी पेग । रिचवितो

घरात बसोनी । जाहलो मी दीन
टाॅनिक व जिन । वाचवील

घरात बसोनी । वाटते शरम
घेतो थोडी रम । परतून

घरात बसोनी । ओव्या ह्या गाईन
साथीला वाईन । दोन थेंब

संकटावरी या । एकच उपाय
स्काॅच किंवा राय । घ्यावी थोडी

आपत्तीपुढे या । हात मी टेकिला
द्या थोडी टकीला । राॅक्सवरी

लाॅकडाउनाने । जीव अर्धा झाला
हवा पुरा प्याला । शॅंपेनचा

कपाटामधोनी । दाविती वाकुल्या
साऱ्या त्या बाटल्या । काय करू

जरा जास्त होता । बायको ओरडे
दिवस कोरडे । माझ्या भाळी

तळीराम म्हणे । आज घ्या व्होडका
उद्या राहील का । प्राणिमात्र