समयसागर

पाहतांना मजकडे
माझा मला मी पाहतो
जीवनाच्या दर्पणातुन
स्वत्व मी धुंडाळतो

एकदा जन्मूनही मी
खूप वेळा जन्मलो
प्रेमि मजला हरवुनी मी
विरहि मजला गवसलो

एक जीवन जगुनिया
हे संपले नाही जिणे
वर्षले आभाळ तरिही
उतरली नाहित उन्हे

मरण देखिल एकदा
येउनी भागेल का?
दाह त्या मंत्राग्निचा
माझ्या मना लागेल का?

जोवरी तुझिया मनातुन
मत्स्मृती विरणार नाही
तोवरी मी ह्या जगातुन
संक्रमण करणार नाही

होशील जेव्हा चालती
तू नाव माझे विसरुनी
हा निरामय समयसागर
घेईल मजला शोषुनी

4 thoughts on “समयसागर

 1. Samir Dhond November 24, 2020 / 3:59 am

  छान आहे. आपलं जाणं कधीच संपत नाही कारण आपण ज्यांना ज्यांना आपल्या जगाचा भाग मानतो त्यांच्या जीवनात आपण आठवणींच्या स्वरूपात जिवंत असतोसच. नाही का?

  Like

 2. Aseem Chandawarkar November 24, 2020 / 4:08 pm

  I have always enjoyed your parallel poems in Marathi and English and have not shied away from providing you my (critical?) feedback. So, here it is
  for your recent works.

  The English one came first, and I thoroughly enjoyed it (I have already confessed to my bias for English, maybe because I don’t absorb Marathi
  nuances as much). The Marathi one came next, and it is literally, the icing on the cake.

  And that is because it doesn’t come across as a parallel! The English one is a beautiful elaboration of “a man” from the first line, “I am a man”
  The Marathi one – it is about the persistent, refusing to quit kind-of a lover, as in:

  जोवरी तुझिया मनातुन
  मत्स्मृती विरणार नाही
  तोवरी मी ह्या जगातुन
  संक्रमण करणार नाही

  होशील जेव्हा चालती
  तू नाव माझे विसरुनी
  हा निरामय समयसागर
  घेईल मजला शोषुनी

  I think I said it all; very well done!

  Aseem

  Liked by 1 person

 3. BYJ November 27, 2020 / 5:18 pm

  खूप कसदार, matured मांडणी, day by day your poems are scaling new heights .

  मी प्रेमात हरवून …विरहात गवसलो…Is really a master stroke….!

  Liked by 1 person

  • Satyen Hombali November 28, 2020 / 2:39 am

   Thank you so much Balwant! Discerning readers like you make the effort worthwhile!

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s