शांतता

काही न बोलताही
मी बोलतोच आहे
जडशीळ शांततेला
मी तोलतोच आहे

धरिला जरी अबोला
मन शांत होत नाही
कल्लोळ भावनांचा
हृदयात होत राही

पडता मिटून डोळे
जल्लोष थंड होतो
निस्संग शांततेचे
मी पांघरूण घेतो

निःशब्द शांततेचे
अंगाइगीत होते
कोलाहलात साऱ्या
हलकेच झोप येते

ह्या शब्दहीन पाशी
निजतो खुशीत मीही
परतून बाल होतो
तिचिया कुशीत मीही

कधि शांतता जिवाला
दचकून चाळवीते
कधि थांबल्या स्वरांची
होती सुरेल गीते

त्या स्तब्ध शांततेला
झोपेत जाग आली
स्वप्ने पुन्हा मनीची
सारी सचेत झाली

ही शांतताच आता
आहे मला किनारा
आक्रन्दनी जगाच्या
मिळतो तिचा सहारा

5 thoughts on “शांतता

 1. Vivek Upadhayay June 30, 2020 / 4:54 am

  Hi, I can’t read mararhi much but My wife is Marathi. I will let her read , I hope she likes it.

  Liked by 1 person

 2. Samir Dhond June 30, 2020 / 6:33 am

  खूप छान. तुझ्या मनात विचार आणि भावनांचा खेल खूप पूर्वी पासून चालत असल्यासारखं वाटलं.

  Liked by 1 person

 3. Aseem Chandawarkar June 30, 2020 / 9:28 am

  Brutal honesty, beautifully rendered!

  त्या स्तब्ध शांततेला
  झोपेत जाग आली
  स्वप्ने पुन्हा मनीची
  सारी सचेत झाली

  Wow, this is haunting!

  Liked by 1 person

 4. BYJ July 7, 2020 / 8:34 am

  Marvellous Satyen. सूरेश भट आठवले……

  Liked by 1 person

  • Satyen Hombali July 7, 2020 / 10:49 am

   That is very high praise Balwant, especially coming from a true रसिक like you! Thank you!

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s