कोरस*

सांगण्यासारखं आहे ते सगळं सांगून झालंय का?
लिहिण्यासारखं आहे ते सगळं लिहून झालंय का?

झालं असेल तर मग कशासाठी हा उपद्व्याप?
लिहिणारा आणि वाचणारा दोघांच्याही डोक्यास ताप?

सुरस सुंदर साहित्याच्या ह्या सागरतीरावर
मी पाण्यात सोडतोय माझी दुर्बळ कागदी नाव

असीम अथांग सृजनाच्या ह्या धावत्या प्रवाहात
माझ्या थेंबभर प्रतिभेचा कुठे लागणार ठाव?

अपार विश्वाच्या ह्या प्रचंड गदारोळात
चराचरातल्या प्रत्येकाचा एक सूर आहे

किडामुंगीपासून ते थेट देवमाशापर्यंत
प्रत्येकाचा आपापला आगळा नूर आहे

लक्ष देऊन ऐकलंत तर तुम्हालाही सारं कळेल
ह्या आरोह-अवरोहांची तुम्हालाही मजा मिळेल

एकेक वेगळा सूर-ताल तुम्हाला त्यांच्या जगात नेईल
कोणीच एकटा गात नाही हेही तुमच्या लक्षात येईल

प्राणिमात्रांच्या ह्या कोरसात माझाही एक आवाज आहे
ह्या वैश्विक वाद्यवृंदात माझाही एक साज आहे 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s