भूत*

खरं सांगू का?
ह्या कविता मी लिहीत नाही
त्या स्वतःला लिहवून घेतात माझ्याकडून
उभ्या राहतात माझ्या डोळ्यांत
अश्रूंसारख्या
आणि मग माझं कलम मारतं सूर
माझ्या मनातल्या शाईच्या दौतीत

खरं सांगू का?
हे शब्द मी निवडत नाही
ते स्वतःहून माझ्या समोर येतात
पाखरांच्या सुंदर ओळींसारखे
त्यांचा हा आकृतिबंध 
मी नाही घडवत - तो आपोआपच घडतो

खरं सांगू का?
एखाद्या कवितेत किती कडवी असतील
हेही मला ठाऊक नसतं
आता हीच कविता पाहा नं
आणखी एक कडवं उरलंय
असं माझी प्रेरणा मला खुणावून सांगतेय

खरं सांगू का?
कधीकधी असं वाटतं 
की आपणां सर्वांत सामावलेल्या
वैश्विक धुळीचं असेल का हे एक रूप?
नाहीतर मग मला झपाटून राहिलंय 
कधीकाळी काळात विलीन झालेल्या
एखाद्या अनामिक कवीचं भूत?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s