पोतराज

फिरवा चाबूक हाणा रट्टे
आपल्याच पाठीवर पाडा घट्टे

नखांनी काढा बाहेर आतडी
आपल्याच हातांनी लोंबवा कातडी

आपणच लांडोर आणि आपणच मोर
आपणच साव आणि आपणच चोर

आपल्याच पराक्रमांची आपणच गा गाथा
आपल्याच ढुंगणावर आपल्याच खा लाथा

तुमच्यावरील अन्यायाला देताय तुम्हीच पुष्टी
आपलीच बुबुळे उचकटण्याची कुठली ही दूरदृष्टी?

सर्वव्यापी परिवर्तनाची टळते आहे वेळ
आणि तुम्ही चालवलाय डोंबार्याचा खेळ

खणखण खणखण थाळी वाजवून
तुमची मुलं न्याय मागतायत

वरती आलिशान ग्यालरीत बसून
शेठजी तुमची गंमत बघतायत!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s