ह्या ब्लॉग विषयी

खरं सांगू का?
ह्या कविता मी लिहीत नाही
त्या स्वतःला लिहवून घेतात माझ्याकडून
उभ्या राहतात माझ्या डोळ्यांत
अश्रूंसारख्या
आणि मग माझं कलम मारतं सूर
माझ्या मनातल्या शाईच्या दौतीत...